Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 3K3 mở ngày 18/03/2021 khách hàng tỉnh Vĩnh Long đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Kết quả xổ số An Giang kỳ 4K2 mở ngày 08-04-2021
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
82
Giải bảy (200.000 đ)
262
Giải sáu (400.000 đ)
5112
1214
7396
Giải năm (1.000.000 đ)
0270
Giải tư (3.000.000 đ)
57852
62404
34542
66602
65869
74052
34481
Giải ba (10.000.000 đ)
58553
15723
Giải nhì (15.000.000 đ)
24061
Giải nhất (30.000.000 đ)
41553
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
657739
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 4K1 mở ngày 01-04-2021
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
86
Giải bảy (200.000 đ)
694
Giải sáu (400.000 đ)
7770
6248
3576
Giải năm (1.000.000 đ)
5964
Giải tư (3.000.000 đ)
46545
13781
07139
56208
81051
08181
84667
Giải ba (10.000.000 đ)
05031
55863
Giải nhì (15.000.000 đ)
88846
Giải nhất (30.000.000 đ)
04152
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
523071
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 3K4 mở ngày 25-03-2021
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
93
Giải bảy (200.000 đ)
139
Giải sáu (400.000 đ)
4765
7697
4212
Giải năm (1.000.000 đ)
6065
Giải tư (3.000.000 đ)
01433
66644
10904
46868
17632
80532
17089
Giải ba (10.000.000 đ)
91223
28079
Giải nhì (15.000.000 đ)
01433
Giải nhất (30.000.000 đ)
49679
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
010242
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 3K3 mở ngày 18-03-2021
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
65
Giải bảy (200.000 đ)
719
Giải sáu (400.000 đ)
9036
1564
7961
Giải năm (1.000.000 đ)
6262
Giải tư (3.000.000 đ)
53677
58657
75149
51452
24755
26234
63484
Giải ba (10.000.000 đ)
01202
78423
Giải nhì (15.000.000 đ)
41652
Giải nhất (30.000.000 đ)
54311
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
707018
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 3K2 mở ngày 11-03-2021
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
04
Giải bảy (200.000 đ)
936
Giải sáu (400.000 đ)
7614
3716
5778
Giải năm (1.000.000 đ)
5765
Giải tư (3.000.000 đ)
92937
32328
75759
55840
44679
82364
02817
Giải ba (10.000.000 đ)
81507
39743
Giải nhì (15.000.000 đ)
25523
Giải nhất (30.000.000 đ)
37692
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
513271
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 3K1 mở ngày 04-03-2021
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
33
Giải bảy (200.000 đ)
318
Giải sáu (400.000 đ)
8629
8830
9872
Giải năm (1.000.000 đ)
8421
Giải tư (3.000.000 đ)
37688
22523
66567
83249
43085
41385
56607
Giải ba (10.000.000 đ)
44461
16365
Giải nhì (15.000.000 đ)
39750
Giải nhất (30.000.000 đ)
87722
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
215008
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 2K4 mở ngày 25-02-2021
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
86
Giải bảy (200.000 đ)
953
Giải sáu (400.000 đ)
7740
8113
8582
Giải năm (1.000.000 đ)
2306
Giải tư (3.000.000 đ)
04662
03583
49161
22604
31531
62023
04112
Giải ba (10.000.000 đ)
11560
44163
Giải nhì (15.000.000 đ)
60268
Giải nhất (30.000.000 đ)
63576
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
889627
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com