Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 3K1 mở ngày 05/03/2020 khách hàng tỉnh Đồng Tháp đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Kết quả xổ số An Giang kỳ 3K4 mở ngày 26-03-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
17
Giải bảy (200.000 đ)
154
Giải sáu (400.000 đ)
2931
4722
5482
Giải năm (1.000.000 đ)
6860
Giải tư (3.000.000 đ)
78445
12708
10862
21733
56924
38138
68111
Giải ba (10.000.000 đ)
89607
22104
Giải nhì (15.000.000 đ)
03011
Giải nhất (30.000.000 đ)
47874
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
780980
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 3K3 mở ngày 19-03-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
06
Giải bảy (200.000 đ)
025
Giải sáu (400.000 đ)
6743
4427
9054
Giải năm (1.000.000 đ)
1238
Giải tư (3.000.000 đ)
05737
10900
66168
09707
73198
28868
36896
Giải ba (10.000.000 đ)
39067
38501
Giải nhì (15.000.000 đ)
31769
Giải nhất (30.000.000 đ)
45192
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
971340
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 3K2 mở ngày 12-03-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
64
Giải bảy (200.000 đ)
885
Giải sáu (400.000 đ)
5334
3994
6014
Giải năm (1.000.000 đ)
6419
Giải tư (3.000.000 đ)
10995
27518
94163
22510
08318
95499
92349
Giải ba (10.000.000 đ)
25656
26516
Giải nhì (15.000.000 đ)
40687
Giải nhất (30.000.000 đ)
38079
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
578904
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 3K1 mở ngày 05-03-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
56
Giải bảy (200.000 đ)
699
Giải sáu (400.000 đ)
2063
2719
3376
Giải năm (1.000.000 đ)
2060
Giải tư (3.000.000 đ)
93449
88319
39133
19657
00491
81414
42936
Giải ba (10.000.000 đ)
71252
90154
Giải nhì (15.000.000 đ)
89763
Giải nhất (30.000.000 đ)
28777
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
567672
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 2K4 mở ngày 27-02-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
66
Giải bảy (200.000 đ)
434
Giải sáu (400.000 đ)
4850
5324
9607
Giải năm (1.000.000 đ)
2249
Giải tư (3.000.000 đ)
46025
77243
19344
71066
96238
48354
58180
Giải ba (10.000.000 đ)
12127
69867
Giải nhì (15.000.000 đ)
78838
Giải nhất (30.000.000 đ)
62467
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
194123
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 2K3 mở ngày 20-02-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
90
Giải bảy (200.000 đ)
365
Giải sáu (400.000 đ)
5071
0143
2147
Giải năm (1.000.000 đ)
6598
Giải tư (3.000.000 đ)
21894
38088
39815
65000
09091
92107
89002
Giải ba (10.000.000 đ)
11608
28163
Giải nhì (15.000.000 đ)
96771
Giải nhất (30.000.000 đ)
89716
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
152507
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 2K2 mở ngày 13-02-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
79
Giải bảy (200.000 đ)
919
Giải sáu (400.000 đ)
6275
4995
5441
Giải năm (1.000.000 đ)
7474
Giải tư (3.000.000 đ)
77803
77893
98540
06539
16434
19834
51045
Giải ba (10.000.000 đ)
24497
89521
Giải nhì (15.000.000 đ)
05381
Giải nhất (30.000.000 đ)
91281
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
713835
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com