Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 5K5 mở ngày 30/05/2024 khách hàng TP Cần Thơ đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Vình Long và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương.                
Kết quả xổ số An Giang kỳ 6K2 mở ngày 13-06-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
40
Giải bảy (200.000 đ)
804
Giải sáu (400.000 đ)
9009
8269
6226
Giải năm (1.000.000 đ)
0446
Giải tư (3.000.000 đ)
33959
83808
49695
56892
09727
55603
61864
Giải ba (10.000.000 đ)
86443
11006
Giải nhì (15.000.000 đ)
90223
Giải nhất (30.000.000 đ)
76930
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
582311
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 6K1 mở ngày 06-06-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
88
Giải bảy (200.000 đ)
347
Giải sáu (400.000 đ)
3442
4286
5307
Giải năm (1.000.000 đ)
2497
Giải tư (3.000.000 đ)
45520
50700
15241
71780
84134
15882
56208
Giải ba (10.000.000 đ)
77880
98407
Giải nhì (15.000.000 đ)
84370
Giải nhất (30.000.000 đ)
21373
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
049816
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 5K5 mở ngày 30-05-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
81
Giải bảy (200.000 đ)
276
Giải sáu (400.000 đ)
2983
0215
5055
Giải năm (1.000.000 đ)
6916
Giải tư (3.000.000 đ)
95878
97984
57653
87306
16809
51906
18619
Giải ba (10.000.000 đ)
54906
75394
Giải nhì (15.000.000 đ)
44584
Giải nhất (30.000.000 đ)
57543
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
495466
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 5K4 mở ngày 23-05-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
16
Giải bảy (200.000 đ)
060
Giải sáu (400.000 đ)
8942
8760
4014
Giải năm (1.000.000 đ)
5686
Giải tư (3.000.000 đ)
84100
28763
73367
57982
69673
74615
50497
Giải ba (10.000.000 đ)
15405
53446
Giải nhì (15.000.000 đ)
68924
Giải nhất (30.000.000 đ)
74348
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
762189
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 5K3 mở ngày 16-05-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
43
Giải bảy (200.000 đ)
697
Giải sáu (400.000 đ)
6765
0332
1815
Giải năm (1.000.000 đ)
5810
Giải tư (3.000.000 đ)
28687
10711
19985
74960
60092
99220
33469
Giải ba (10.000.000 đ)
86031
81420
Giải nhì (15.000.000 đ)
76557
Giải nhất (30.000.000 đ)
56131
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
501116
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 5K2 mở ngày 09-05-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
20
Giải bảy (200.000 đ)
719
Giải sáu (400.000 đ)
9433
6260
5552
Giải năm (1.000.000 đ)
8062
Giải tư (3.000.000 đ)
29542
47079
42163
16535
27197
89026
80610
Giải ba (10.000.000 đ)
19429
44381
Giải nhì (15.000.000 đ)
33239
Giải nhất (30.000.000 đ)
02797
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
440827
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 5K1 mở ngày 02-05-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
51
Giải bảy (200.000 đ)
393
Giải sáu (400.000 đ)
5729
9652
7237
Giải năm (1.000.000 đ)
5892
Giải tư (3.000.000 đ)
32985
51259
18697
31083
47596
07555
28349
Giải ba (10.000.000 đ)
18247
11730
Giải nhì (15.000.000 đ)
93901
Giải nhất (30.000.000 đ)
20640
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
922138
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com