Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 11K5 mở ngày 30/11/2017 khách hàng TP Cần Thơ đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Kết quả xổ số An Giang kỳ 12K2 mở ngày 14-12-2017
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
31
Giải bảy (200.000 đ)
108
Giải sáu (400.000 đ)
1116
9605
1071
Giải năm (1.000.000 đ)
8870
Giải tư (3.000.000 đ)
30937
10993
60910
54076
10285
34215
84515
Giải ba (10.000.000 đ)
26475
26553
Giải nhì (15.000.000 đ)
04027
Giải nhất (30.000.000 đ)
45738
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
714452
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 12K1 mở ngày 07-12-2017
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
19
Giải bảy (200.000 đ)
771
Giải sáu (400.000 đ)
6062
0644
2822
Giải năm (1.000.000 đ)
8956
Giải tư (3.000.000 đ)
41550
07332
42127
83335
03865
86576
60622
Giải ba (10.000.000 đ)
86323
10247
Giải nhì (15.000.000 đ)
64221
Giải nhất (30.000.000 đ)
97369
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
095880
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 11K5 mở ngày 30-11-2017
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
83
Giải bảy (200.000 đ)
430
Giải sáu (400.000 đ)
2284
2179
7857
Giải năm (1.000.000 đ)
5116
Giải tư (3.000.000 đ)
91035
02763
03086
26773
50250
04117
13402
Giải ba (10.000.000 đ)
47921
48163
Giải nhì (15.000.000 đ)
23870
Giải nhất (30.000.000 đ)
33508
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
246669
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 11K4 mở ngày 23-11-2017
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
95
Giải bảy (200.000 đ)
190
Giải sáu (400.000 đ)
5448
0964
7808
Giải năm (1.000.000 đ)
0384
Giải tư (3.000.000 đ)
10899
05699
89856
53608
41995
90459
18629
Giải ba (10.000.000 đ)
76722
16664
Giải nhì (15.000.000 đ)
26549
Giải nhất (30.000.000 đ)
06806
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
061074
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 11K3 mở ngày 16-11-2017
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
92
Giải bảy (200.000 đ)
166
Giải sáu (400.000 đ)
9958
1373
3775
Giải năm (1.000.000 đ)
1674
Giải tư (3.000.000 đ)
79248
43555
75450
39588
73268
11056
06131
Giải ba (10.000.000 đ)
10380
76434
Giải nhì (15.000.000 đ)
16805
Giải nhất (30.000.000 đ)
02407
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
500382
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 11K2 mở ngày 09-11-2017
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
76
Giải bảy (200.000 đ)
687
Giải sáu (400.000 đ)
5087
0015
2478
Giải năm (1.000.000 đ)
9477
Giải tư (3.000.000 đ)
65028
40026
38313
92324
39835
91440
04831
Giải ba (10.000.000 đ)
75120
25549
Giải nhì (15.000.000 đ)
57574
Giải nhất (30.000.000 đ)
09852
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
549799
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 11K1 mở ngày 02-11-2017
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
78
Giải bảy (200.000 đ)
097
Giải sáu (400.000 đ)
9179
8036
9520
Giải năm (1.000.000 đ)
4514
Giải tư (3.000.000 đ)
45674
84356
72066
12457
90569
86839
64798
Giải ba (10.000.000 đ)
92588
55321
Giải nhì (15.000.000 đ)
36288
Giải nhất (30.000.000 đ)
82260
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
278636
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com