Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 2K1 mở ngày 01/02/2018 khách hàng TP Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                


CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chủ tịch Công ty: Ông Tô Thiện Hữu.

Giám đốc Công ty: Ông Trần Văn Lắm.

Phó Giám đốc trực: Ông Lý Thanh Đan.

Phó Giám đốc: Ông Võ Trung Dũng.

Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Nguyễn Phước Tạo.

Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Đoan.

Trợ lý Chủ tịch: Ông Huỳnh Công Thọ.

Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh: Ông Trình Bảo Châu.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Ông Phạm Minh Tâm.

Phó Trưởng phòng phụ trách Tài vụ - Kế toán: Bà Lưu Thị Huỳnh Phượng.

Trưởng phòng Trả thưởng - Kho quỹ: Bà Lê Thị Cẩn.

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com