Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 2K1 mở ngày 01/02/2024 khách hàng TP Cần Thơ đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Vình Long và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương.                
Kết quả xổ số An Giang kỳ 2K4 mở ngày 22-02-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
81
Giải bảy (200.000 đ)
170
Giải sáu (400.000 đ)
8861
1986
1312
Giải năm (1.000.000 đ)
8991
Giải tư (3.000.000 đ)
98194
20844
60920
58567
85147
63824
71643
Giải ba (10.000.000 đ)
65867
89686
Giải nhì (15.000.000 đ)
86265
Giải nhất (30.000.000 đ)
35300
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
772404
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 2K3 mở ngày 15-02-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
34
Giải bảy (200.000 đ)
279
Giải sáu (400.000 đ)
6542
1032
5290
Giải năm (1.000.000 đ)
6701
Giải tư (3.000.000 đ)
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
Giải ba (10.000.000 đ)
27754
12420
Giải nhì (15.000.000 đ)
29875
Giải nhất (30.000.000 đ)
99318
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
374629
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 2K2 mở ngày 08-02-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
48
Giải bảy (200.000 đ)
052
Giải sáu (400.000 đ)
1911
4717
3461
Giải năm (1.000.000 đ)
8674
Giải tư (3.000.000 đ)
38444
58421
52193
62228
18791
59275
92611
Giải ba (10.000.000 đ)
24076
81978
Giải nhì (15.000.000 đ)
64077
Giải nhất (30.000.000 đ)
66713
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
167566
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 2K1 mở ngày 01-02-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
84
Giải bảy (200.000 đ)
048
Giải sáu (400.000 đ)
4835
2934
5092
Giải năm (1.000.000 đ)
8524
Giải tư (3.000.000 đ)
28051
93260
62645
86369
56176
59018
03659
Giải ba (10.000.000 đ)
75967
05272
Giải nhì (15.000.000 đ)
94379
Giải nhất (30.000.000 đ)
13479
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
195536
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 1K4 mở ngày 25-01-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
30
Giải bảy (200.000 đ)
196
Giải sáu (400.000 đ)
0995
7331
0767
Giải năm (1.000.000 đ)
3815
Giải tư (3.000.000 đ)
96970
63105
78962
24949
48059
97880
10872
Giải ba (10.000.000 đ)
07707
92998
Giải nhì (15.000.000 đ)
50341
Giải nhất (30.000.000 đ)
90363
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
613460
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 1K3 mở ngày 18-01-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
87
Giải bảy (200.000 đ)
190
Giải sáu (400.000 đ)
4975
9789
1765
Giải năm (1.000.000 đ)
3606
Giải tư (3.000.000 đ)
82194
76002
70167
49388
76490
02125
88154
Giải ba (10.000.000 đ)
78449
98784
Giải nhì (15.000.000 đ)
14919
Giải nhất (30.000.000 đ)
34468
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
567982
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 1K2 mở ngày 11-01-2024
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
80
Giải bảy (200.000 đ)
453
Giải sáu (400.000 đ)
2095
2864
4844
Giải năm (1.000.000 đ)
7570
Giải tư (3.000.000 đ)
11345
30441
96498
32843
14320
01078
81723
Giải ba (10.000.000 đ)
51224
70899
Giải nhì (15.000.000 đ)
38037
Giải nhất (30.000.000 đ)
99469
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
056279
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com