Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 9K4 mở ngày 22/09/2022 khách hàng TPHCM đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Kết quả xổ số An Giang kỳ 9K5 mở ngày 29-09-2022
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
87
Giải bảy (200.000 đ)
922
Giải sáu (400.000 đ)
1570
4652
5476
Giải năm (1.000.000 đ)
3298
Giải tư (3.000.000 đ)
23955
77215
65121
31602
81337
29749
12915
Giải ba (10.000.000 đ)
16864
60323
Giải nhì (15.000.000 đ)
15550
Giải nhất (30.000.000 đ)
00404
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
519095
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 9K4 mở ngày 22-09-2022
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
21
Giải bảy (200.000 đ)
840
Giải sáu (400.000 đ)
5426
0023
4578
Giải năm (1.000.000 đ)
4688
Giải tư (3.000.000 đ)
39632
29121
68477
31420
79125
15285
07211
Giải ba (10.000.000 đ)
23242
40085
Giải nhì (15.000.000 đ)
84163
Giải nhất (30.000.000 đ)
65232
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
700495
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 9K3 mở ngày 15-09-2022
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
41
Giải bảy (200.000 đ)
931
Giải sáu (400.000 đ)
9996
8009
5391
Giải năm (1.000.000 đ)
9445
Giải tư (3.000.000 đ)
86428
09253
96285
24763
67897
51520
94300
Giải ba (10.000.000 đ)
32599
38082
Giải nhì (15.000.000 đ)
65034
Giải nhất (30.000.000 đ)
09753
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
194497
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 9K2 mở ngày 08-09-2022
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
72
Giải bảy (200.000 đ)
882
Giải sáu (400.000 đ)
1329
6812
7714
Giải năm (1.000.000 đ)
9358
Giải tư (3.000.000 đ)
95771
39284
11359
35273
24251
36113
98216
Giải ba (10.000.000 đ)
16316
08462
Giải nhì (15.000.000 đ)
58477
Giải nhất (30.000.000 đ)
50335
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
567327
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 9K1 mở ngày 01-09-2022
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
86
Giải bảy (200.000 đ)
556
Giải sáu (400.000 đ)
3725
4521
6952
Giải năm (1.000.000 đ)
7154
Giải tư (3.000.000 đ)
52654
29548
70227
10115
91211
02095
95485
Giải ba (10.000.000 đ)
18872
30232
Giải nhì (15.000.000 đ)
17635
Giải nhất (30.000.000 đ)
22187
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
567616
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 8K4 mở ngày 25-08-2022
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
69
Giải bảy (200.000 đ)
398
Giải sáu (400.000 đ)
0583
3724
8144
Giải năm (1.000.000 đ)
8138
Giải tư (3.000.000 đ)
63013
00310
62354
57382
50799
54894
61704
Giải ba (10.000.000 đ)
58816
79464
Giải nhì (15.000.000 đ)
31900
Giải nhất (30.000.000 đ)
26710
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
125627
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 8K3 mở ngày 18-08-2022
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
95
Giải bảy (200.000 đ)
908
Giải sáu (400.000 đ)
6566
6723
4667
Giải năm (1.000.000 đ)
6314
Giải tư (3.000.000 đ)
95394
88257
01901
40450
49394
67433
19562
Giải ba (10.000.000 đ)
16501
50409
Giải nhì (15.000.000 đ)
09197
Giải nhất (30.000.000 đ)
29042
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
073974
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com