Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 7K2 mở ngày 11/07/2024 khách hàng tỉnh An Giang đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Vình Long và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương.                
Xã Hội
Thông tin cần biết về học bổng xổ số kiến thiết An Giang 26/10/2012

Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang do công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tài trợ kinh phí, được Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức cấp phát cho học sinh sinh viên (HS-SV) trong tỉnh An Giang.

I/ Quan điểm tài trợ học bổng:

Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang nhằm sẻ chia khó khăn đối với HS-SV có ý chí phấn đấu vượt khó, hiếu học, có thành tích học tập từ loại khá trở lên. Không mang tính quảng cáo, không mang tính xã hội từ thiện.

HS-SV được nhận học bổng là niềm tự hào, là danh dự do những phấn đấu trong học tập mà có được, chứ không phải là khoản trợ cấp.

Học bổng từng bước góp phần giải quyết cơ bản nhu cầu học tập của HS-SV. Nghĩa là học bổng ngày một lớn, không chỉ về số lượng, mà còn cả mức học bổng.

II/ Mục đính tài trợ học bổng:

Nhằm góp phần tạo điều kiện và nâng cao chất lượng học tập của HS-SV, được đánh giá qua hiệu suất học tập như học ngày một khá giỏi hơn, vượt qua những kỳ thi cơ bản, học tốt ở những cấp cao hơn, cuối cùng thành tài.

III/ Chủ trương xét cấp học bổng:

Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang được xét chủ yếu dựa vào kết quả học tập của cấp dưới mà xét ở đầu cấp trên liền kề. Tuy nhiên, cũng được xem xét bổ sung ở cùng cấp học, song kết quả học tập phải đạt cao hơn kết quả xét đầu cấp. Nghĩa là HS-SV được cấp bổ sung phải đạt thành tích cao hơn trong học tập và rèn luyện.

IV/ Loại học bổng:

Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang có 03 loại: Khuyến học, Khuyến tài và Đặc biệt (hay còn gọi là Bảo trợ).

1/ Học bổng khuyến học:nhằm khuyến khích, hỗ trợ HS-SV có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đến trường chăm lo học tập rèn luyện, không bỏ học giữa chừng.

2/ Học bổng khuyến tài:nhằm khuyến khích, khen thưởng HS-SV giỏi, xuất sắc để góp phần ươm mầm tài năng đất nước. Học bổng khuyến tài chỉ xét cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông, sinh viên cao đẳng; và sinh viên đại học.

3/ Học bổng đặc biệt (hay còn gọi là bảo trợ):để cấp phát cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi nhiều năm liền, nhằm giúp cho HS-SV trang trải được một phần đáng kể chi phí học tập, sinh hoạt để đeo đuổi việc học đến nơi đến chốn.

V/ Đối tượng được xét cấp học bổng:

Đối tượng:đối tượng được xét cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang là HS-SV có gia đình cha mẹ cư trú trong tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

1/ Học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 hệ giáo dục phổ thông trong tỉnh An Giang. Riêng học sinh lớp 4, lớp 5 chỉ tái cấp cho những em được nhận học bổng của năm trước còn đủ điều kiện cho đến hết cấp tiểu học; Tức là đến năm học 2014-2015 không còn cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang cho học sinh tiểu học.

2/ Sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sinh viên cao đẳng.

3/ Sinh viên đại học đang theo học các trường đại học trong nước (không bao gồm các trường có yếu tố nước ngoài)

VI/ Tiêu chuẩn HS-SV được xét cấp học bổng:

 HS-SV được xét cấp học bổng khi thỏa mãn tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với mỗi loại học bổng như sau:

1/ Tiêu chuẩn chung:

- HS-SV có học lực từ loại khá trở lên, có hạnh kiểm tốt hoặc khá; có tinh thần ham học, có ý chí phấn đấu vượt khó đến trường chăm lo học tập rèn luyện.

- Gia đình cha mẹ HS-SV là công dân tốt, có ý thức trách nhiệm chăm lo nuôi dạy con, cho con đến trường đúng độ tuổi, không bỏ học giữa chừng.

2/ Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng loại học bổng:

a/ Học bổng khuyến học:

- Gia đình cha mẹ HS-SV thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

- HS-SV có kết quả học tập, rèn luyện trong năm học vừa qua được nhà trường xếp loại hạnh kiểm: tốt hoặc khá; học tập: từ loại khá trở lên.

b/ Học bổng khuyến tài:

- Không phân biệt hộ giàu, nghèo với gia đình cha mẹ HS-SV.

- HS-SV có kết quả học tập, rèn luyện trong năm học vừa qua được nhà trường xếp loại hạnh kiểm: tốt; Học tập: loại giỏi, hoặc học sinh mới trúng tuyển vào đại học, cao đẳng có điểm thi bình quân một môn từ 8 điểm trở lên cho các môn thi.

c/ Học bổng đặc biệt (bảo trợ):

- Gia đình cha mẹ HS-SV thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

- HS-SV có ít nhất 02 năm liên tục (trước kế năm học xét cấp học bổng) được nhà trường xếp loại hạnh kiểm: tốt; học tập: xuất sắc.

VII/ Điều kiện ưu tiên khi xét cấp học bổng:

Trong số HS-SV đạt tiêu chuẩn cấp học bổng các loại, cần ưu tiên xét chọn cấp học bổng cho các đối tượng sau đây:

1/ HS-SV đã được cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học vừa qua, còn đạt tiêu chuẩn tái cấp học bổng năm kế tiếp.

2/ HS-SV đạt tiêu chuẩn cấp học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang lần đầu tiên: cần ưu tiên cho các đối tượng sau:

a/ HS-SV vừa đi học vừa đi bán vé số, hoặc HS-SV có thân nhân trong gia đình đi bán vé số để nuôi con em ăn học.

b/ HS-SV là con, cháu của Mẹ Việt Nam anh hùng; của Anh hùng lực lượng vũ trang; hoặc HS-SV là con cháu gia đình liệt sĩ, thương binh và gia đình khác thuộc diện có công với nước.

c/ HS-SV khuyết tật có nghị lực phấn đấu cao độ vượt khó đến trường học khá, giỏi.

d/ HS-SV thi đỗ ở thứ hạng cao các kỳ thi như:

- Trúng tuyển vào 01 trường đại học trong nước với điểm thi bình quân một môn từ 8 điểm trở lên cho các môn thi và được xếp ở 03 hạng đầu (thủ khoa, thứ hai, thứ 3) là đối tượng được ưu tiên xét cấp học bổng khuyến tài hoặc học bổng đặc biệt.

- Học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tỉnh có điểm bình quân một môn từ 9 điểm trở lên cho các môn thi.

- Đỗ thủ khoa vào trường cao đẳng trong tỉnh có điểm bình quân một môn từ 9 điểm trở lên cho các môn thi.

- Trúng tuyển vào trường đại học trong nước và có điểm thi cao nhất, so với điểm thi của các thí sinh ở An Giang dự thi các trường đại học trong nước.

e/ HS-SV có cha hoặc mẹ là nhà giáo (đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu) có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

VIII/ Mức học bổng năm học 2012-2013:

1/ Học bổng khuyến học, khuyến tài:

Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang được chia ra cấp phát thành hai lần tương ứng theo hai học kỳ. Nếu kết quả học tập học kỳ I của HS-SV không đạt thì loại ra không được nhận lần 2. Mức học bổng cụ thể như sau:

          Đơn vị tính: triệu đồng


Đối tượng HSSV

được cấp học bổng

HB khuyến học

HB khuyến tài

Số tiền mỗi suất HB

Số tiền cấp phát mỗi lần

Số tiền mỗi suất HB

Số tiền cấp phát mỗi lần

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Lần 2

1/ HS tiểu học

1,2

0,7

0,5

 

 

 

2/ Học sinh THCS

1,5

0,8

0,7

 

 

 

3/ Học sinh THPT

2

1

1

4

2

2

4/ Học sinh TCCN

2

1

1

 

 

 

5/ Sinh viên cao đẳng

2,5

1,3

1,2

5

2,5

2,5

6/ Sinh viên Đại học

4

2

2

8

4

4

2/ Học bổng đặc biệt (bảo trợ): mỗi suất được cấp làm 4 lần bằng nhau:

- Sinh viên đại học mỗi lần 4 triệu đồng (04 triệu đồng x 04 lần = 16 triệu đồng);

- Học sinh THPT mỗi lần 2 triệu đồng (02 triệu đồng x 04 lần = 08 triệu đồng).

IX/ Tổ chức thực hiện:

1/ Ngành giáo dục tỉnh An Giang: chịu trách nhiệm về chất lượng HS-SV được nhận học bổng

2/ Hội khuyến học tỉnh An Giang: Nhận đơn và xét cấp học bổng XSKT/AG.

3/ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang: chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí cấp phát học bổng.

Để biết thêm thông tin về học bổng Xổ số kiến thiết An Giang. Xin liên hệ ông Nguyễn Phước Tạo – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang qua số điện thoại 0763 857 907.

Phước Tạo

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com