Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 11K3 mở ngày 16/11/2023 khách hàng tỉnh Sóc Trăng đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Công Ty
(DỰ THẢO)THỂ LỆ Tham gia dự thưởng vé số truyền thống của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang 01/08/2013

(DỰ THẢO)

THỂ LỆ

Tham gia dự thưởng vé số truyền thống

của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết an giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày      tháng     năm của

Chủ tịch Công ty TNHH MTVxổ số kiến thiết An Giang)

 

 
 

 

 

 

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống An Giang là loại hình xổ số mà tờ vé số được in sẳn mệnh giá vé, ngày mở thưởng, kỳ vé, dãy số gồm sáu chữ số để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng, các con thú tương ứng với các chữ số.

Kết quả trúng thưởng xổ số truyền thống được xác định sau khi quay số mở thưởng.

Điều 2. Phạm vi áp dụng   

Thể lệ tham gia dự thưởng được áp dụng cho loại vé xổ số truyền thống do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang phát hành.

Chương II

 QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng tham gia dự thưởng và điều kiện tham gia dự thưởng vé số truyền thống

Người tham gia dự thưởng vé số truyền thống là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam có đủ điều kiện sau :

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực tham gia dự thưởng và phương thức xác định kết quả trúng thưởng

1. Hiệu lực tham gia dự thưởng

Mỗi tờ vé số chỉ duy nhất tham gia dự thưởng một lần, theo ngày dự thưởng  được ghi trên tờ vé số.

Ví dụ : Khách hàng tham gia dự thưởng loại vé AG 1K1 mở thưởng ngày 03/01/2013 thì chỉ được xác định là trúng thưởng với kết quả mở thưởng cho loại vé AG 1K1 ngày  03/01/2013.

2. Tổ chức quay số mở thưởng và thông tin kết quả

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang thực hiện quay số mở thưởng công khai, tại hội trường công ty vào lúc 16 giờ 15 phút thứ năm hàng tuần; được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số 1170 KHz; tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số 837 KHz; tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số 92,5 KHz; truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Viet; website www.xsktangiang.com.vn;  và  bảng thông báo kết quả mở thưởng của công ty.

3. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng

Kết quả trúng thưởng của tờ vé số được xác định bằng cách so sánh giữa kết quả mở thưởng với dãy chữ số dự thưởng trên tờ vé số, do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang phát hành.

 Vé số trúng thưởng là vé có dãy chữ số tham gia dự thưởng trùng với kết quả mở thưởng, đúng vị trí theo thứ tự liên tục từ phải qua trái, không cách khoảng (ngoại trừ vé số trúng giải khuyến khích).

Kết quả mở thưởng vé số được xác định bằng cách quay số mở thưởng 18 lần, từ giải  tám đến giải đặc biệt. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng như sau :

- Trúng giải tám: chỉ có duy nhất một giải tám, kết quả mở thưởng giải tám  chỉ có hai chữ số, các vé có hai chữ số cuối cùng ( hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng. 

- Trúng giải bảy: chỉ có duy nhất một giải bảy, kết quả giải bảy chỉ có ba chữ số, các vé có ba chữ số cuối cùng ( hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

- Trúng giải sáu: có ba giải sáu, kết quả giải sáu chỉ có bốn chữ số, các vé có bốn chữ số cuối cùng ( hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

 - Trúng giải năm: chỉ có một giải năm, kết quả giải năm có bốn chữ số, các vé có bốn chữ số cuối cùng  ( hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

- Trúng giải tư: có bảy giải tư, kết quả giải tư có năm chữ số, các vé có  năm chữ số cuối cùng  (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

- Trúng giải ba: chỉ có hai giải ba, kết quả giải ba có năm chữ số, các vé có  năm chữ số cuối cùng  (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

- Trúng giải nhì: chỉ có một giải nhì, kết quả giải nhì có năm chữ số, các vé có năm chữ số cuối cùng  (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

- Trúng giải nhất: chỉ có một giải nhất, kết quả giải nhất có năm chữ số, các vé có năm chữ số cuối cùng  (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

- Trúng giải đặc biệt: chỉ có duy nhất một giải đặc biệt, kết quả giải đặc biệt có sáu chữ số, các vé có sáu chữ số ( hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ) trùng với kết quả mở thưởng.  

 - Trúng giải phụ đặc biệt: các vé có năm chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với năm chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải đặc biệt (tức các vé sai chữ số hàng trăm ngàn).

- Trúng giải khuyến khích: các vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại  trừ vé đã trúng giải phụ đặc biệt).

Vé số trúng giải thưởng nào được nhận thưởng theo giải thưởng đó, trường hợp trúng thưởng nhiều giải sẽ được nhận tất cả các giải thưởng.

Điều 5. Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng 

-Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé loại 10.000đ

01 giải đặc biệt

(6 chữ số) trúng

1.500.000.000đ

10 giải nhất

(5 chữ số) trúng

30.000.000đ

10 giải nhì

(5 chữ số) trúng

20.000.000đ

20 giải ba

(5 chữ số) trúng

10.000.000đ

70 giải tư

(5 chữ số) trúng

3.000.000đ

100 giải năm

(4 chữ số) trúng

1.000.000đ

300 giải sáu

(4 chữ số) trúng

400.000đ

1.000 giải bảy

(3 chữ số) trúng

200.000đ

10.000 giải tám

(2 chữ số) trúng

100.000đ

 

+ Ngoài ra còn : 9 giải phụ đặc biệt trúng thưởng 100.000.000đ và 45 giải khuyến khích trúng thưởng  6.000.000đ.

Điều6.  Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang

1.Trách nhiệm

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng.

- Công khai Thể lệ tham gia dự thưởng.

- Tổ chức quay số mở thưởng công khai, khách quan, phải được sự giám sát của  Hội đồng giám sát xổ số.

- Thông báo kết quả mở thưởng của từng hạng giải được công bố ngay khi có kết quả mở thưởng và được tổng hợp chung để công bố công khai toàn bộ kết quả mở thưởng khi kết thúc việc quay số mở thưởng. Thông báo kết quả mở thưởng phải có đầy đủ kết quả mở thưởng và các thông tin vềtên công ty, mệnh giá vé, ký hiệu kỳ vé, ngày quay số mở thưởng.

- Tổ chức trả thưởng đủ một lần cho khách hàng trúng thưởng vé xổ số truyền thống do Công ty phát hànhvớithủ tục đơn giản, nhanh, gọn, chính xác.

- Đảm bảo bí mật về thông tin trả thưởng theo yêu cầu của khách hàng,ngoại trừ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho công tác quản lý.

2.Quyền hạn

- Được uỷ quyền cho đại lý xổ số trả thưởng các giải thưởng từ giải nhất trở xuống đối với vé số có đủ điều kiện lĩnh thưởng theo quy định tại Điều 9, Thể lệ này. Không ủy quyền trả thưởng vé số trúng thưởng bị rách với bất kỳ hình thức nào.   

- Trong trường hợp khách hàng trúng thưởng không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởngthìCông ty được công bố các thông tin về việc trả thưởngcho khách hàng.  

- Từ chối trả thưởng đối với những vé gian lận, hoặc vi phạm quy định Bộ Tài chính và Thể lệ dự thưởng này.

- Đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng, công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng sốtruyền thống

1. Trách nhiệm

-  Khách hàng tham gia dự thưởng vé truyền thống có trách nhiệm tuân thủ các quyđịnh của Nhà nước và Công ty về hoạt động xổ số .

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng xổ số theo quyđịnh.

- Khách hàng có trách nhiệm bảo quản tốt tờ vé nhằm đảm bảo đủ các điều kiện lĩnh thưởng.

- Thực hiện các yêu cầu của Công ty khi làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Khách hàng khi mua vé số truyền thống để tham gia dự thưởng phảikiểm tra các đặc điểm của tờ vésố, không mua những vé số thiếu một trong các đặc điểm đã ghi ở Điều 1.

2.Quyền lợi

- Khách hàng trúng thưởng được Công ty trả thưởngđủ giá trị giải thưởng một lần, hình thứcbằng tiền mặt hoặc chuyển khoảntheo yêu cầu của khách hàng, sau khi trừ đi khoản thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng xổ số phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Khách hàng trúng thưởng được uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức nhận thưởng thay theo quyđịnh của pháp luật.

- Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trả thưởng của cá nhân,ngoại trừ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho công tác quản lý.

Điều 8.Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng

1.Vé lĩnh thưởng phải là vé do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang phát hành, phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không thủng lổ và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp vé không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, công ty có quyền từ chối chi trả thưởng. Đặc biệt, đối với những vé mà công ty chứng minh được do nguyên nhân chủ quan của khách hàng.

Songnếuvì nguyên nhân khách quan vé xổ số trúng thưởng không đủ điều kiện lĩnh thưởng thì công tysẽxem xét trả thưởngcó thể trả thưởng hoặc không trả thưởng)các trường hợp như sau:

+ Trường hợp thứ nhất : tờ vé số rách rời sau khi chấp vá lại hoặc tờ vé số bị nhàu nát, biến dạng hay bị phai màu vì  hóa chất, nhưng không bị rách rời hoặc bị rách rời chấp vá lại được. Nếu công ty dễ dàng xác thật được tờ vé do công ty phát hành và thuận lợi trong việc kiểm soát so cùi lưu, hoặc đối chiếu mã vạch…. thì công ty  có quyền trả thưởng. Trường hợp vị trí tờ vé bị rách, nhàu, biến dạng…. không thuận lợi cho việc so cùi hay đối chiếu mã vạch…. cần thiết thì chuyển cơ quan chức năng giám định. Căn cứ vào kết quả giám định mà công ty xử lý chi hay từ chối chi trả thưởng. Mọi chi phí thẩm giám định người yêu cầu trả thưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán ( không cần biết được chi trả thưởng hay không).

+ Trường hợp thứ hai : Vé số bị rách rời mà không còn phần rách để chấp vá lại,  (kể cả vé bị nhàu nát, biến dạng….bị rách mà không chấp vá lại được). Nếu vị trí rách không ảnh hưởng đến các đặc điểm xác định tính xác thực của tờ vé như: dãy số lớn, các con thú, mộc giáp lai, kỳ vé, ngày mở thưởng và phần rách không quá 10% diện tích tờ vé thì công ty xem xét trả thưởng, vé rách một trong các vị trí màcông ty quy định cắt góc vô hiệu hóa vé thanh hủy gồm:mất góc trên bên phải, mất góc dưới bên phải, thẳng từ trên xuốngphía bên phải tờ véthì công ty từ chối  trả thưởng.

+ Các trường hợp khác:

Vé số sai kỹ thuật là vé do công ty phát hành nhưng có sai sót trong quá trình in như: dãy số không đầy đủ các chữ số, trùng số sêri, v.v…Vé sai kỹ thuật khi trúng thưởng do đơn vị in vé chịu trách nhiệm chi trả theo hợp đồng ký kết giữa công ty và đơn vị in.

2. Vé số lĩnh thưởng phải là vé số do công ty phát hành, công ty không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé giả mạo bán trên thị trường với bất kỳ một hình thức nào như:photo, Scan, cắt dán, cạo sửa, .v.v.

Điều 9.Những khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng:“Tham gia mua xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà”“Bạn không thể làm giàu từ việc mua xổ số”.  

Chương III

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

Điều 10.  Tổ chức,thực hiện

1. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang

- Triển khai, thống nhất thực hiện Thể lệ này trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Phổ biến, hướng dẫn đại lý xổ số có hợp đồng với công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang thực hiện đúng Thể lệ này.

- Công khai Thể lệ này tại Trụ sở làm việc của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang.

- Đăng trên website công ty tại địa chỉ www.xsktangiang.com.vn.

- Đăng ký Thể lệ này với Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang, Sở Tư pháp tỉnh An Giang và Sở Tài chính tỉnh An Giang.

- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng, đại lý tại website của công ty địa chỉ www.xsktangiang.com.vn.

2. Đại lý xổ số :

- Triển khai thực hiện và hướng dẫn (nếu có) Thể lệ này cho khách hàng tham gia dự thưởng.

- Tham gia góp ý hay cần giải đáp thắc mắc, về Thể lệ này trong quá trình thực hiện để thể lệ ngày càng hoàn chỉnh hơn tại website của công ty địa chỉ www.xsktangiang.com.vn.

3. Khách hàng tham gia dự thưởng :

- Trước khi tham gia dự thưởng cần nghiên cứu kỹ thể lệ này. Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh không thuộc phạm vi quy định của Thể lệ này.

- Tham gia góp ý hay cần giải đáp thắc mắc về Thể lệ này, tại website của công ty địa chỉ www.xsktangiang.com.vn.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com